پرش به محتوا

مدیر عامل ایران خودرو تبریز

01 849hajizad 1

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!! مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغله هست!!! حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد.با این حال باعث اخراج چندین کارگر زحمت کش بمحض انتصاب به سمت مدیر عاملی پس از غلامرضا… ادامه »مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز نشانه سوئ مدیریت حمید حاجی زاد منصور اعتصاب کارگران ایران خودرو بخاطر مدیریت ضعیف حمید حاجی زاد منصور است.خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز از دو روز پیش در سایت های معتبر خبری منتشر گردید و موجب نگرانی گردید. بنابر… ادامه »اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

57740977

مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا

مدیر عامل ایران خودروی تبریز استعفا مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصوراز هنگام مدیر عاملی شرکت ایران خودرو بعد از غلامرضا صادقیان این شرکت را در آستانه ورشکستگی پیش میبرد. با نگاهی عمیق به کارنامه مدیر عامل شرکت ایران خودرو تبربز حمید… ادامه »مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا