کارگران ایران خودرو تبریز چرا اعتصاب می کنید؟

اشتراک گذاری

باز هم اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

دلیل اعتصاب جدید کارگران ایران خودرو تبریز چیست؟

کارگران ایران خودرو برای چندمین بار اعتصاب کردند.دلیل این اعتصاب چیست؟

عدم پرداخت حقوق؟ یا اعتراض به حقوق پایین؟ اعتراض به مدیرعامل ایران خودرو حمید حاجی زاد منصور؟

اگر کارگر ایران خودرو تبریز هستید.وب سایت روباه گرام دلیل این اعتراض را میخواهد از زبان خود کارگران این شرکت بپرسد.در نظرات این پست دلیل آن را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

Translate »