زلزله شدید فین بندر عباس

اشتراک گذاری

زلزله شدید 6/4 در بندرعباس فین هرمزگان

دو زلزله شدید 6/4 و 6/5 ریشتری دقایقی پیش جنوب کشور ایران را لرزید.

زلزله سوم 4 ریشتر ثبت شد.

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۱۴ ۱۶ ۴۲ ۳۶
Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۱۴ ۱۶ ۴۲ ۳۶

مرکز این زلزله فین هرمزگان اعلام شده است.

این زلزله بشدت مناطق اطراف را نیز لرزانده است.

تاکنون اعلام شده است برق برخی مناطق قطع شده است.مدت زمان زلزله تا 30 ثانیه گزارش شده است.

ریزش چند کوه نیز گزارش شده است. طبق تصویر زیر این زلزله کشورهای اطراف را نیز -امارات و بحرین را تحت تاثیر قرار داده است.

مرکزیت فین هرمزگان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Translate »