هاست هاستینجا تجربه بسیار بد من

تجربه من از هاستینگ هاستینجا نکته مهم:این پست صرفابه عنوان تجربه بد من از این شرکت بوده؛و هدف آن به هیچ عنوان تخریب آن نیست و وبسایت روباه گرام طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران حق انتقاد سازنده  را دارد.و  هاستینجا حق پاسخ‌گویی به این مطلب را دارد و بنده تضمین مینمایم در صورت پاسخ دهی آن را در سایت قرار دهم. امر به معروف و نهی از منکر یا همان نقد، طبق اصل ٨ قانون اساسی و آیه شریفه “و المؤمنون و المومنات بعضهم أولیا بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر” و مطابق روایت “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه” همه ما نسبت به یکدیگر مسئولیم و حق نقد سازنده را داریم. بنده به عنوان ادمین وبسایت،در جستجوی شرکت های هاستینگ بودم؛و هدفم تست یکماهه هاستینگ بود.که به سایت هاستینگ hostinja.com. رسیدم.در ابتدایی صفحه به شرح خدمات خود پرداخته بودند طبق روال سرویس های هاستینگ؛ بنده به تبلیغات...