کانال پورنو

کانال و گروه های تلگرام

کانال و گروه های تلگرام کانال و گروهای تلگرام در ایران.کانال و گروه و البته ربات جزو امکانات اصلی پیام رسان تلگرام است. در این پست از وبسایت روباه گرامبه بررسی انواع کانالها و گروههای تلگرام از لحاظ محتوایی و جامعه شناختی آن میپردازیم. تلگرام در بین پیام رسانها و شبکه های مختلف اجتماعی نوعی “انقلاب …

کانال و گروه های تلگرام ادامه »