بهنوش بختیاری اینستا

پیج اینستاگرام بهنوش بختیاری

پیج اینستاگرام بهنوش بختیاری پیج اینستاگرام بهنوش بختیاری و انتقاد بسیار تند در واکنش به خودسوزی دختر آبی /سحر خدایاری در آن. امروز در اینستاگرام به اینستاگرام بهنوش بختیاری برخوردم. و واکنش بسیار تند وی را در پیج اینستاگرام بهنوش بختیاری مشاهده کردم. واکنش بهنوش با شنیدن خبر درگذشت بسیار تند و انتقاد آمیز می …

پیج اینستاگرام بهنوش بختیاری ادامه »