زلزله اکنون در تبریز و اردبیل

دنبال کنید:
ادمین سایت at روباه گرام
روباه گرام :سایتی پر از ترفندهایی است که در نت یافت نمیشه، این ترفتها رایگان یا با کمترین قیمت ممکن به فروش میروند.قابل فهم برای عموم.
parviz
دنبال کنید:

زلزله 5/8 ریشتری در تبریز /اردبیل اکنون زلزله بسیار شدید اکنون تبریز احساس شد. قدرت و مدت این زمین بسیار زیاد بود .و باعث ترس و وحشت گردید. کانون این زمین لرزه در حوالی هشترود برای آخرین بار سایت زمین شناسی آمریکا اعلام کرد. کانون اصلی بدرستی مشخص نشده است....