سایت ایران خودرو تبریز /کمپین اخراج حمید حاجی زاد منصور

T1 1611728773244
اشتراک گذاری

کمپین اخراج حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل سایت ایران خودرو تبریز

به کمپین اخراج حمید حاجی زاد منصور از سمت مدیرعاملی سایت ایران خودرو تبریز در سایت فارس من بپیوندید.

از کمپین برکناری حمید حاجی زاد منصور حمایت میکنم

کسانی که مدیر عامل ایران خودرو تبریز را می‌شناسند می‌دانند که وی در زمان یکه زارع به این سمت انتخاب گردید.با نگاهی به عملکرد ایشان نشان می‌دهد حقوق کارگران برای اولین بار از بدو تاسیس این شرکت عقب افتاد که به اعتصاب در این شرکت انجامید. قبلا وی تعداد زیادی از کارگران را نیز به صورت گروهی اخراج کرده بود.

حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودروتبریز/بررسی عملکرد

به کمپین برکناری مدیر عامل سایت ایران خودرو تبریز بپیوندید.

دلایل کم کاری مدیر عامل سایت ایران خودرو تبریز :

1-اخراج کارگران به محض رسیدن به صندلی مدیر عاملی ایران خودرو تبریز.

2-انبار هزاران خودرو سمند تبریز که در افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو نقش داشت.

3-وی در زمان مدیریت یکه زار مدیر عامل شرکت انتصاب شده است.

4-تاخیر در محافظت از جان گارگران کارگران بعد از نفوذ سنگین کرونا به سایت ایران خودو تبریز.

5-تاخیر در پرداخت حقوق کارگران که به اعتصاب کارگران منتج شد.

6-از بین بردن روحیه کارگران شرکت.

 

Translate »