روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام چیست؟ یکی از قابلیت‌های اینستاگرام، مسدود کردن افراد است. زمانی که کاربری در Instagram برای شما مزاحمت ایجاد کند، می‌توانید وی را بلاک یا مسدود کنید. اما سوال بسیاری...