1400/03/08

#AXS/BTC

Buy: 0.00015880 –

Targets: 0.00015885 – 0.00016305 – 0.00017225

Stop Loss: 0.00014889

Type: SPOT

1400/03/04:

#SUPER/USDT

⏰خرید: 0.5 – 1.

🌟اهداف 2 – 3 – 4

❌حد ضرر: 0.4

ℹنوع سیگنال: SPOT

 

اشتراک گذاری
نویسنده مقاله:ادمین
نویسنده مقاله:ادمین

ادمین این سایت هستم.روباه گرام سایت ترفندهاست.یک سایت آموزشی برای کسب درآمد دلاری از اینترنت است.روشهای نوین و مطمئن

مقاله‌ها: 200

+افزودن پروژه شما (لینک رفرال)صفحه اصلی و سایدبار

X
سوالی دارید؟