اعتصاب 2 در ایران خودرو تبریز

اشتراک گذاری

برای دومین بار :اعتصاب در ایران خودرو تبریز برای حقوق عقب افتاده

بنابر گزارش های رسیده از ایران خودرو تبریز کارگران این شرکت برای دومین بار از زمان مدریت حمید حاجی زاد منصور؛ به علت تاخیر در پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

به کمپین برکناری مدیر عامل سایت ایران خودرو تبریز بپیوندید.

این اعتصاب دومین اعتصاب از زمان مدیر عاملی حمید حاجی زاد منصور رخ داد.

کارگران به حقوق عقب افتاده خود معترض بودند.خبرهای رسیده حاکی است که اخراج کارگران نیز در این اعتصاب موثر بود.

این اعتصاب ناشی از ناراحتی کارگران این شرکت از نحوه مدیرت شرکت.و آوردن فشار مضاعف بر کارگران بوده است.

حمید حاجی زاد منصور اینبار چه میگوید:

در اعتصاب نخست کارگران شرکت ایرانخودو تبریز مدیر عامل این شرکت و تصاویر منتشر شده بهانه اورد که این تصویر ،عکس استراحت کارگران است نه اعتصاب!!!

برای دومین بار آیا حمید حاجی زاد منصور باز هم بهانه دیگری خواهد آورد؟؟

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

چه کسی وظیفه دارد به مشکلات بسیار ایران خودرو تبریز رسیدگی کند؟

از زمان مدیر عاملی ایشان مشکلات بسیاری شرکت را به مخاطره انداخته است.که سایت روباه گرام آنها را برای رفع مشکلات و جلوگیری از شکل گیری مشکلات درج کرده است.

کمپین حمایت از شرکت ایران خودرو تبریز

کمپین حمایت از ایران خودرو

 

دیدگاهتان را بنویسید

Translate »