پرش به محتوا

یکه زارع

57740977

مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا

مدیر عامل ایران خودروی تبریز استعفا مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصوراز هنگام مدیر عاملی شرکت ایران خودرو بعد از غلامرضا صادقیان این شرکت را در آستانه ورشکستگی پیش میبرد. با نگاهی عمیق به کارنامه مدیر عامل شرکت ایران خودرو تبربز حمید… ادامه »مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا