پرش به محتوا

کووید 19

بیماری کرونا ویروس عذاب خداست؟

بیماری کرونا عذاب الهی است؟ کرونا ویروس یا کووید 19 عذاب و تنبیه الهی برای انسان هاست؟ هنگامی که صحبت از عذاب الهی یا همان خشم خداوند از انسان و رفتار اوست؛ ذهن انسان به دوران های قدیم میرود.زمان های دور که انسانها به خداوند… ادامه »بیماری کرونا ویروس عذاب خداست؟