زلزله اکنون در تبریز و اردبیل

Screenshot ۲۰۱۹ ۱۱ ۰۸ ۰۲ ۵۷ ۵۸
اشتراک گذاری

زلزله 5/8 ریشتری در تبریز /اردبیل

اکنون زلزله بسیار شدید اکنون تبریز احساس شد.

قدرت و مدت این زمین بسیار زیاد بود .و باعث ترس و وحشت گردید.

کانون این زمین لرزه در حوالی هشترود برای آخرین بار سایت زمین شناسی آمریکا اعلام کرد.

زلزله اکنون در تبریز و اردبیل 1 مانیتورینگ سایت های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال
زمینلرزه تبریز

کانون اصلی بدرستی مشخص نشده است.

 

Translate »

+لینک رفرال خود را ثبت کنید.
ثبت لینک

X