مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا

مدیر عامل ایران خودروی تبریز استعفا مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصوراز هنگام مدیر عاملی شرکت ایران خودرو بعد از غلامرضا صادقیان این شرکت را در آستانه ورشکستگی پیش میبرد. با نگاهی عمیق به کارنامه مدیر عامل شرکت ایران خودرو تبربز حمید حاجی زاد منصور نیز مانند آقای یکه زارع نیز باید …
ادامه ی نوشته مدیر عامل ایران خودروی تبریز حمید حاجی زاد منصور استعفا

parviz

www.robahgram.ir

روباه گرام :سایتی پر از ترفندهایی است که در نت یافت نمیشه، این ترفتها رایگان یا با کمترین قیمت ممکن به فروش میروند.قابل فهم برای عموم.