تتلو

اینستاگرام تتلو

 اینستاگرام تتلو اینستاگرام تتلو با بیشترین فالوور و چگونگی رسیدن تعداد فالورهای وی به مرز 4میلیون فالوور. اگر اینستا نبود تتلو هم نبود. پیج  تتلو بیشترین تعداد فالوور را در میان همه اعضای ایرانی این شبکه اجتماعی داشت. ولی در حال حاضر به علت بسته شدن اکانت وی رکورد خود را از دست داده است. …

اینستاگرام تتلو ادامه »