پرش به محتوا

علی آبکار،طراحی سایت،برندینگ علی آبکار

WhatsApp Image 2019 05 08 at 6.31.13 PM 600x600

برند سازی جزیره کیش

برند سازی جزیره کیش برند سازی جزیره کیش:برند سازی جزیره کیش جزیره کیش|دکتر علی آبکار فرآیند برندسازی متمرکزبر روی ایجاد و افزایش سطح آگاهی برند می باشد و بواسطه برنامه های ترویجی و تبلیغاتی به ثمر مینشیند و طراحی هویت برند بخش اساسی این فرآیند… ادامه »برند سازی جزیره کیش