مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!

01 849hajizad 1
اشتراک گذاری

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغله هست!!!

حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد.با این حال باعث اخراج چندین کارگر زحمت کش بمحض انتصاب به سمت مدیر عاملی پس از غلامرضا صادقیان شده است.

حمید حاجی زاده در فلای پرشیا!

مدیر عامل ایران خودرو تبریز در فلای پرشیا رئیس هیئت مدیره

حمید حاجی زاد منصور اکنون در شرکت هواپیمایی فلای پرشیا fly persia در سمت ریئس هیئت مدیره فعالیت میکند.

وی چگونه میتواند همزمان در چندین شرکت فعالیت کند با اینحال تمرکز لازم برای مدیر عاملی ایران خودرو داشته باشد؟و بسادگی آب خوردن کارگران سخت کوش شرکت را بدلیل تسویه حساب شخصی اخراج کند؟

Thriva
حمید حاجی زاد منصور
 • شرکت‌ها 8
تعداد شرکت‌ها  8
 • عکس هواپیمایی فلای پرشیا
  هواپیمایی فلای پرشیا از 1399/12/2
 • عکس مجتمع فرو آلیاژ ارس
  مجتمع فرو آلیاژ ارس رییس هییت مدیره از 1399/4/14 تا 1401/4/13
 • عکس صنایع ذوب آهن تیوان
  صنایع ذوب آهن تیوان رییس هییت مدیره از 1398/12/15 تا 1400/12/14
 • عکس گروه صنعتی تولیدی اردوند
  گروه صنعتی تولیدی اردوند اعضای هییت مدیره از 1398/11/1 تا 1400/11/1
 • عکس گروه صنعتی بازرگانی تیوان
  گروه صنعتی بازرگانی تیوان رییس هییت مدیره از 1398/11/1
 • عکس حمل و نقل ترابر خودرو تبریز
  حمل و نقل ترابر خودرو تبریزاز 1398/8/25
 • عکس ایران خودرو تبریز
  ایران خودرو تبریزمدیر عامل از 1398/4/2
 • عکس بنیان دیزل
  بنیان دیزلاز 1390/10/28

منبع:

سایت رسمیو

ماجرای اخراج کارگران توسط مدیر عامل ایران خودرو چه بود؟

پس از اینکه مدیر عامل قبلی ایران خودرو غلامرضا صادقیان از شرکت رفت.و حاجی زاد منصور این سمت را در اختیار گرفت.برنامه و اولویت اول وی تسویه حساب با مدیران قبلی و کارگران زحمت کش بود.

مثل ریس جمهوری که وزیران جدید انتخاب میکند.وی نیز مدیران شرکت را برکنار و مدیران جدید را جایگزین نمود.ولی وی علاوه بر مدیران کارگرانی زیادی را بی دلیل و فقط بخاطر معرف آنها از کار بیکار کرد.باید از وی این سوال را کرد که شما چه خبری از گرفتاری کارگران میتوانی داشته باشی که با حداقل حقوق در شرکت عرق میریزند داری؟باید هم نداشته باشی در حالی که 8 شغله هستی.

بقولی سواره از پیاده خبر ندارد و سیر از گرسنه!!!!

حال با توجه به روی کار آمدن ریس جمهور محترم آیت ا… رئیسی فرصت خوبی است که در این باره از مدیر عامل کنونی ایران خودرو درباره عملکرد خود توضیح داده و حقوق ضایع شده بازستانده شود.

همچنین درباره عملکرد وی در ایران خودرو بخوانید:

حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودروتبریز/بررسی عملکرد

اعتصاب 2 در ایران خودرو تبریز

 

Translate »