پرش به محتوا

سایت رسمیو

01 849hajizad 1

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!! مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغله هست!!! حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد.با این حال باعث اخراج چندین کارگر زحمت کش بمحض انتصاب به سمت مدیر عاملی پس از غلامرضا… ادامه »مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!