پرش به محتوا

روبات همسر یابی

روبات دوست یابی تلگرام

روبات دوست یابی تلگرام روبات دوست یابی تلگرام: یکی از مشکلات استفاده تلگرام ،بحث آیدی یابی و دوست یابی در محیط برنامه تلگرام میباشد.تا کنون برنامه هاو روبات های زیادی ساخته شده است که در این زمینه دارای مشکلات زیادی از نظر کار کرد درست… ادامه »روبات دوست یابی تلگرام