پرش به محتوا

حمید حاجی زاد منصور

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۰۵ ۵۵

تعطیلی ایران خودرو تبریز نتیجه ضعف مدیرعامل

ایران خودرو تبریز تعطیل شد. با تعطیلی ایران خودرو تبریز؛ حمید حاجی زاد منصور آخرین میخ را بر تابوت شرکت بزرگ ایران خودرو کوبید. من از کارگران ایران خودرو تبریز بودم؛ وقتی خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز را شنیدم تعجب نکردم! چون بنده به… ادامه »تعطیلی ایران خودرو تبریز نتیجه ضعف مدیرعامل

T1 1611728773244

اعتصاب 2 در ایران خودرو تبریز

برای دومین بار :اعتصاب در ایران خودرو تبریز برای حقوق عقب افتاده بنابر گزارش های رسیده از ایران خودرو تبریز کارگران این شرکت برای دومین بار از زمان مدریت حمید حاجی زاد منصور؛ به علت تاخیر در پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زدند. این… ادامه »اعتصاب 2 در ایران خودرو تبریز

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز نشانه سوئ مدیریت حمید حاجی زاد منصور اعتصاب کارگران ایران خودرو بخاطر مدیریت ضعیف حمید حاجی زاد منصور است.خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز از دو روز پیش در سایت های معتبر خبری منتشر گردید و موجب نگرانی گردید. بنابر… ادامه »اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز