پرش به محتوا

تعطیلی ایران خودرو تبریز

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۰۵ ۵۵

تعطیلی ایران خودرو تبریز نتیجه ضعف مدیرعامل

ایران خودرو تبریز تعطیل شد. با تعطیلی ایران خودرو تبریز؛ حمید حاجی زاد منصور آخرین میخ را بر تابوت شرکت بزرگ ایران خودرو کوبید. من از کارگران ایران خودرو تبریز بودم؛ وقتی خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز را شنیدم تعجب نکردم! چون بنده به… ادامه »تعطیلی ایران خودرو تبریز نتیجه ضعف مدیرعامل