پیج اینستاگرام صبا کمالی 1

پیج اینستاگرام صبا کمالی

پیج اینستاگرام صبا کمالی صبا کمالی در پیج اینستاگرام ش با توهین به امام حسین (ع )جنجال تازه ایی آفرید.متن توهین صبا کمالی که با انتقاد کاربران در صفحه اینستاگرام صبا کمالی روبرو شد. پست جنجالی صبا کمالی : صبا کمالی چنین نوشت: غذا نذری گرفتم؟ آرزو کنم براورده کنی؟ شوخی می کنی…. ببین امام …

پیج اینستاگرام صبا کمالی ادامه »