برچسب: بدون روت،لاکی پچر،لیست مارکتها،اعتبار بی نهایت،