اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز نشانه سوئ مدیریت حمید حاجی زاد منصور اعتصاب کارگران ایران خودرو بخاطر مدیریت ضعیف حمید حاجی زاد منصور است.خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز از دو روز پیش در سایت های معتبر خبری منتشر گردید …

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,