اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

اشتراک گذاری

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز نشانه سوئ مدیریت حمید حاجی زاد منصور

اعتصاب کارگران ایران خودرو بخاطر مدیریت ضعیف حمید حاجی زاد منصور است.خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز از دو روز پیش در سایت های معتبر خبری منتشر گردید و موجب نگرانی گردید.

بنابر اخبار منتشر شده کارگران به علت پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند.

با روی کار آمدن حمید حاجی زاد منصور مشکلات فراوانی برای این شرکت بوجود آمده است که دلیل ضعف مدیریت میباشد.

ایران خودرو تبریز را از دست مدیران بی کفایت نجات دهید.

حمید حاجی زاد منصور که در زمان مدیریت یکه زارع به عنوان مدیرعامل ایران خودرو تبریز انتخاب شد.تاکنون مشکلات فراوانی را برای شرکت عظیم خودرویی بوجود آورده است.

حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودروتبریز/بررسی عملکرد

*احتکار خودروهای سمند

*اخراج بی سابقه و بی علت کارگران زحمت کش

*آتش سوزی گسترده در این شرکت به علت عدم رعایت شرایط ایمنی کاری

*و حالا بوجود آوردن شرایط و زمینه های اعتصاب و اعتراض کارگران زحمت کش و صبور این شرکت.

در این برهه زمانی و مشکلات ایران خودرو نیاز به دمیدن روحیه امید به کارگران است.که جز با اخراج فوری مدیرعامل این شرکت میسر نیست.

چگونه این شرکت درآمد زا و مورد حمایت دولت به این درجه از بحران برسد که کارگر ریسک اخراج بخاطر اعتصاب برعهده میگیرد؟

چرا مدیر عامل این کمپانی درباره اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز چیزی نمی گوید؟

آیا موقع تحول فرا نرسیده است؟

چرا ایشان نمیتواند بار هدایت شرکت را در دست گیرد و کنترل کند؟

حمید حاجی زاده منصور مدیر عاما
حمید حاجی زاد منصور

تصاویر اعتراض و اعتصاب در ایران خودرو تبریز:

اعتصاب کارگران

سایت ایران کارگر مینویسد:

اولین نکته این که تجمع و اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرو شعبه تبریز را در کل تکذیب کرد، در حالی که پیش از آن مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجانی شرقی به آن اعتراف نمود.

دومین نکته، اعتراض نسبت به رسانه‌هایی که خبر اعتصاب کارگران را منتشر کردند.

و نکته بعدی، بهره‌کشی و استثمار کارگران، تحت فشار و اضافه‌کاری که بتواند مابه‌ازاء ایام تعطیلی به دلیل ویروس کرونا که کارخانه تولیدی نداشته را جبران کند.

آخرین نکته نیز، برای منحرف کردن اذهان، به اصل موضوع که اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان بود، نپرداخت و از پیشرفت و تولید کارخانه تعریف و تمجید کرد، آن هم حاضل دسترنج کارگرانی است که سود آن به جیب مدیرعامل و صاحبان سرمایه می‌رود، اما همان کارگر، حداقل حقوقش را بایستی با تاخیر و متوسل شدن به اعتراض و اعتصاب دریافت کند.

منابع برای مطالعه بیشتر:

ایلنا

بسیج دانشجو

سایت تی نیوز

اطلاعات بیشتری راجع به این خبر دارید مطرح کنید

Translate »