پرش به محتوا

از بلاک درآوردن در اینستاگرام

QTFfZWNlNmFiYWVmN2U2ZjVkNjIxMTU0MDYwOWE4NjI4YWZfMjAxOTA2MTBfMzA5NjIyNDc0NDI1MTk1MF8yMDAxXzI1MDU0

روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام

روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام چیست؟ یکی از قابلیت‌های اینستاگرام، مسدود کردن افراد است. زمانی که کاربری در Instagram برای شما مزاحمت ایجاد کند، می‌توانید وی را بلاک یا مسدود کنید. اما سوال بسیاری از کاربران این است… ادامه »روش تشخیص بلاک شدن در اینستاگرام