سایت انجام میدم هرگز انجام نمیدم!!!

سایت انجام میدم همه را سرکار گذاشته است! !!کار آفرینی به سبک انجام میدم!! توجه :این نوشتار صرفا  نظرات و تجربه نویسنده مقاله را منعکس میکند.و هدف آن انتقاد سازنده برای سایت انجام میدم است؛ و در صورت پاسخگویی از طرف انجام میدم تضمین مینمآید آن را در همین صفحه بصورت کامل منعکس نماید درباره سایت انجام میدم به نظر بسیاری از کاربران استارت آپ انجام میدم یک سایت کاملا تقلیدی و کپی شده از یک سایت خارجی است: یک کلون ضایع از fiverr است. در حد صفررر ! عجبیه که کپی کننده سعی نکرده یکم استعداد بخرج بده یک ایده خوب بهش اضافه کنه همینطوری فله ای ایده اون سایت معظم رو کلون کرده. شک ندارم تا یکی دوساله دیگه بهش مراجعه کنیم دومینش برای فروش آزاده ! نظر یک کاربر برای مطالعه نظرات بیشتر کاربران از لینک زیر استفاده کنید: یکی از کاربران: یه تقلید ناشیانه از fiverr.com...