پارس پک بررسی خدمات هاستینگ شرکت پارس پک یک ارائه دهنده هاستینگ در ایران میباشد.هاستینگ مورد اشاره هاست ابری /یارانش ابری ارائه میدهد. بنظر من در مورد استاندارد؛با هاستینگ واقعا ابری فاصله زیادی دارد. در این پست از وبسایت روباه گرام...