پیج تتلو دوباره بسته و مسدود شد؟ پیج تتلو دوباره بسته شد.به گزارش روباه گرامدلیل مسدود شدن دوباره پیج امیر تتلو گویا توسط اینستاگرام انجام گرفته است. علت آن بنظر می رسد انتشار محتوای مستهجن و سکسی می باشد.هنوز قطعی مشخص...