کلیپ های سکس در اینستاگرام چرا؟چرا ؟

اشتراک گذاری

کلیپ های سکس اینستاگرام چرا رشد یافته است؟

کلیپ های سکس و عکس های لخت در اینستاگرام در کشورهای خارجی و متاسفانه در ایران و برخی ایرانی های غرب زده؛ همراه با کلیپ منبع درآمد بسیاری را برای افرادی نظیر کیم کارداشیان،دن بیلیزریان و هزاران نمونه دیگر در سراسر این شبکه اجتماعی تبدیل شده است!

شبکه اجتماعی اینستاگرام که “عکس و ویدئو”و کلیپ نقطه و مرکز ثقل و چرخ گردان آن است؛به عنوان منبع ثروت اندوزی از راه انتشار عکس های لخت در اینستاگرام است.

قرن حاضر که از آن به عنوان قرن سکس و خشونت نام میبرند.افرادی با نمایش بدن لختی و خودنمایی جنسی در اینستاگرام پولهایی به جیب زده اند که هنرمندان با هنرشان نمیتوانند به چنین شهرتی دست یابند.

اینستا دن بیلزریان
کلیپ های سکس  اینستاگرام و عکس های لخت اینستاگرام دن بیلزریان همرآه با زنان …..

شاخ های اینستاگرام ایران

شاخ های اینستاگرام برای مطرح شدن کارهایی انجام میدهند که خارج از عرف جامعه است.یا قیافه و طرح های عجیب در اینستاگرام ظاهر میشوند.خالکوبی های عجیب،لخت شدن،رقصیدن،از جمله کارهای یک شاخ اینستا برای جمع آوری فالورا است.

از جمله شاخ های مطرح پیج اینستاگرام دن بیلیزریان آمریکایی است که با خاکوبی،گرفتن عکس با دخترها ی برهنه ،به رخ کشیدن ثروت خود لقب شاه اینستاگرام را کسب کرده است.تصویر بالای صفحه.

رقص دخترها و زنان در اینستاگرام

کلیپ ها و فیلم های جدید با موضوع رقص در اینستاگرام در میان کاربران و اعضا زن و دختر ایرانی در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرام و اینستاگرام انتشار یافته و می یابد.

بارزترین موضوع که در رسانه ملی نیز انعکاس یافت رقص مائده هژبری در پیج اینستاگرام خود بود.

سوال اساسی برای بررسی علل گسترش رقص دخترها و زنان در اینستاگرام این است که این پدیده از کجا ریشه دوانده است.

علت اصلی و مهمترین دلیل رقص آنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام چیست؟ که باید مورد کندو کاو روانشناسان و جامعه شناسان قرار گیرد.

به طور کلی یک دلیل نمیتواند برای این رفتارها برشمرد.

علت‌ها و عوامل رقص در فضای مجازی بسیار و در هر فردی متفاوت هست.

دیدگاهتان را بنویسید

Translate »