چرا رایگان برای استفاده در سایت نگزاشته اید؟

توجه داشته باشید که تمام برنامه های با ارزش پولی را به رایگان دانلود خواهید کرد و مبلغ دریافتی بسیار مبلغ کمی هست .وبسایت روباه گرام برای تامین هزینه سایت و ادامه و بهبود خدمات خود این هزینه را دریافت میکند.