حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودروتبریز/بررسی عملکرد

حمید حاجی زاده منصور مدیر عاما

حمید حاجی زادمنصور از اخراج کارگران بدبخت تا احتکار خودرو حمید حاجی زاد منصور مدیر عامل نسبتا جدید ایران خودرو پس از غلام رضا صادقیان مدیر عامل ایران خودرو تبریز شد. در این نوشتار به بررسی عملکرد وی به عنوان مدیر عامل شرکت ایران خودرو تبریز میپردازیم. اخراج کارگران بدبخت با آغاز مدیر عاملی حمید … بیشتر بخوانیدحمید حاجی زاد منصور مدیر عامل ایران خودروتبریز/بررسی عملکرد

دنبال کن!