برند سازی جزیره کیش

برند سازی جزیره کیش

برند سازی جزیره کیش:برند سازی جزیره کیش جزیره کیش|دکتر علی آبکار

فرآیند برندسازی متمرکزبر روی ایجاد و افزایش سطح آگاهی برند می باشد و بواسطه برنامه های ترویجی و تبلیغاتی به ثمر مینشیند و طراحی هویت برند بخش اساسی این فرآیند محسوب می شود.

✳توجه:این یک  رپرتاژ آگهی میباشد.

برای مثال جهت برند سازی جزیره کیش ابتدا باید ایجاد آگاهی لازم در خصوص این منطقه گردشگری انجام شود و با داشتن استراتژی لازم برای برنامه های طولانی مدت تبلیغاتی در خصوص جزیره کیش ادامه فرآیند برند سازی میسر می شود .
جزیره ی کیش را میتوان از مکان هایی از ایران در نظر گرفت که گردشگری در آن از محوریت اصلی آن مکان قرار دارد و پتانسیل لازم را جهت جذب گردشگران خارجی و داخلی را دارد .
بررسی برند گردشگری جزیره کیش ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺿﺮوری آن ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ مقصد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ . ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻘﻮله ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از نظر گردشگران ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ادراﻛﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ می باشد .
در واﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ جزیره کیش از درک و ﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش وﻳﮋه ی آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ای از ﺑﺮﻧﺪ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
از نظر گردشگر ارزش برند جزیره کیش به عواملی وابسته است :
1) آگاهی
2) تصویر ذهنی
3) کیفیت ادراک شده
4) وفاداری به برند

آگاهی : آگاهی در واقع قدرت ارایه برند در ذهن مردم است . یعنی مردم به دلایلی که آنان را مشتاق کرده است از آن برند یاد کنند و میزان تجسم آنان از برند را مشخص می کند . به عنوان مثال تجسم مردم از جزیره کیش به چه صورت است ؟ با توجه به چه عواملی برای رفتن به کیش مشتاقانه اقدام می کنند ؟!
تصویر ذهنی : تصویر ذهنی گردشگر در خصوص یک مقصد گردشگری بسیار حایز اهمیت است . به صورت مجموع اعتقادات ،ایده ها و ادراک افراد از مقصد گردشگری است .برای مثال جزیره کیش از نظر محیط فیزیکی ، از لحاظ اقتصادی ، اب و هوا و فرهنگ و تسهیلات در ذهن گردشگر به چه صورت است .
کیفیت ادراک شده : ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان” ادراک فرد از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ های دﻳﮕﺮ ” ﺗﻌﺮﻳﻒ می شود .در واقع با تجربه ای که فرد از برند مربوطه به دست آورده ، نسبت به برتری و امتیاز آن نسبت به سایرین آگاهی دارد .
وفاداری :وفاداری جنبه کلیدی در برندسازی است . زیرا با وفاداری افراد ارزش و اعتبار یک برند فراهم می گردد .
همچنین در این خصوص به معرفی یکی از برترین متخصصین علم برندسازی یعنی دکتر علی آبکار به عنوان یکی از بزرگترین مشاوران حوزه برندسازی و مارکتینگ و تنها مشاور برندینگ جزیره زیبای کیش میپردازیم.

دکتر علی آبکار

دکتر آبکارو برندسازی جزیره کیش:

با توجه به تحصلات تخصصی و دارا بودن Ph.D در رشته برندسازی بهترین گزینه جهت همیاری برای توسعه کسب و کارهای محلی در جزیره کیش می باشند.

تبلیغات و رپرتاژ آگهی در روباه گرام
فرصت های طلایی شغلی و کار آفرینی

فرصت های طلایی شغلی و کار آفرینی

فرصت طلایی

فرصت طلایی یعنی فرصتی که اگه دو هفته دیگه تصمیم بگیرین…شاید دیگه اون فرصت وجود نداشته باشه فرصت طلایی یعنی فرصتی بسیار جدی که سرمایه ی شما را درطول سال حداقل پنج برابر میکنه .

چیمیل

چیمیل سفارش آنلاین غذا

رپورتاژ آگهی پلن گربه?
فرصت طلایی یعنی درامد ماهیانه بالای ده میلیون یک امر طبیعی وآسونه فرصت طلایی یعنی درک درست از فرصت ها درست در قلب تهدید ها فرصت طلایی هر چی هست شاید شما براش تردید داشته باشین…اما مهم اینه که شما بخواهید تصمیم بگیرید و ما صفر تا صدش را از آموزش تا راه اندازی و بهره برداری کنارتون هستیم.
سامانه ی سفارش آنلاین غذا یعنی اینکه هر کسی هرجای شهر هر غذایی از هر رستورانی دلش بخواد سفارش میده و درب خونه غذاشو تحویل میگیره…اما با این تفاوت که سود این سفارش میره تو جیب شما….شهر شما چقدر جمعیت داره؟ روزی چند نفر غذای بیرون بر سفارش میدن؟جمع کل ناهار و شام بیرون بر چند پرس میشه؟…؟…؟…؟…؟…؟همه ی این اعداد در رقم کارمزد ارایه ی آنلاین توسط شما به ازای هر پرس غذا ضرب میشه….ضرب میشه…..لطفا خودتون محاسبه کنین……….

درگاههای تماس:
⭐️⭐️⭐️
https://t.me/chimail
https://t.me/NOYANRASA
https://t.me/serwatafarinan
http://www.mainchimaill.ir/
https://chimaill.com/

 
حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی تولید کننده مستقیم:حفاظ های ساختمانی:حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ سرنیزه رو دیواری با مناسب ترین قیمت و کیفیت.

شاخ گوزن

حفاظ شاخ گوزنی

رپرتاژ آگهی پلن گربه?

حفاظ شاخ گوزنی با ساختار فلزی که از میلگرد های تیز و فرم داده شده تشکیل شده است که کل سطح دیوار را با نمای زیبا همچون بوته خار پوشش میدهد و عبور از آن را غیر ممکن می نماید.
قابل اجرا بر روی انواع دیوار – نرده – حصار دراندازه های متفاوت و رنگ دلخواه شما میباشد.

حفاظ در اندازه های متفاوت

ارتفاع: 50
ارتفاع: 70
ارتفاع: 90
ارتفاع:1متر
ارتفاع:1/20
ارتفاع:1/50
تراکم معمولی و تراکم بالا
با مناسب ترین قیمت و کیفیت
☎☎09194915895

این حفاظ یکی از بهترین و جدیدترین انواع حفاظ دیوار است شکل ظاهری این حفاظ شما را به یاد شاخ های گوزن می اندازد شاخ های گوزن مهم ترین وسیله دفاعی این حیوان هستند سرشاخه های حفاظ شاخ گوزنی بسیار تیز است به همین دلیل است که عبور از این حفاظ کاری محال است.
جنس این حفاظ از میلگرد است. برای رنگ آمیزی حفاظ شاخ گوزنی از رنگ روغنی استفاده می شود .

این حفاظ برای تمام دیوارها با عرضهای مختلف مناسب است. به همین دلیل می توان از این حفاظ برای برقراری امنیت در بالکن و حیاط های کوچک آپارتمانی استفاده کرد می توان در اطراف باغهای شخصی و ویلاها حفاظ شاخ گوزنی نصب کرد .

زیبا است و زیبایی ظاهری ساختمان را حفظ می کند .

بسیار ایمن است و به افراد اجازه عبور نمی دهد .

برای دیوارهای کوتاه بسیار مناسب است .

در تمام مکانها می توان از حفاظ دیوار استفاده کرد .

حفاظ دیوار به عنوان نرده هم کاربرد دارد .

احتمال سرقت از این نوع حفاظ بسیار پایین است .

شاخ گوزن

شاخ گوزنی ،تضمین امنیت شما

کیفیت و دوام آن بسیار بالا است .

برای مشاهده نمونه تصاویر بیشتر و یا ارتباط مستقیم با تولید کننده مستقیم: حفاظ های ساختمانی به سایت و تلفن همراه مراجعه نمایید

آدرس سایت:

حفاظ ایران

تلفن همراه:

09194915895

برای سفارش رپورتاژ از این صفحه استفاده شود.